Who's tokking?

Na de komst van de schapen is Klarre Warre nu ook een aantal kippen rijker.

Ook de kippen zijn een speciaal ras: Goudbrakels en Zilverbrakels.


Deze soorten zijn kippen die oorspronkelijk uit de regio komen, maar met uitsterven bedreigd waren. Paul Vandenbussche en Christof Victor hebben jarenlang gewerkt om, naast de Goud- en Zilverbrakel, ook de Izegemse Koekoek en de Brugse Vechter te fokken om het ras terug in onze contreien tot leven te wekken. Hiervoor wonnen ze in 2018 de Schotense erfgoedprijs.


Tof weetje: Goud- en Zilverbrakels waren in de 16e en 17e eeuw vaak het onderwerp op stillevens van Vlaamse en Nederlandse schilders. Het zou zelfs de favoriete kip geweest zijn van Willem I van Oranje!


Lees onderaan meer over de Erfgoedprijs in een artikel van het Nieuwsblad.
Architecten maken van kippen… erfgoed: “We willen kippen weggeven aan Schotenaren” 05/12/2019 om 06:00doorJan Auman voor Het Nieuwsblad.

Christof Victor (midden) had een Antwerpse Baardkrielkip meegenomen naar de proclamatie. Hij kreeg de erfgoedprijs overhandigd van voorzitter Gie Bresseleers en schepen Charlotte Klima. FOTO: JAAIngenieur Christof Victor en architect Paul Vandenbussche delen hun passie voor bedreigde kippenrassen al meer dan twintig jaar. “Sinds de mens met landbouw begon, selecteert hij fokdieren en stuurt hij de productie”, weet Christof, die roots heeft in West-Vlaanderen. “Zo kreeg iedere streek haar eigen type pluimvee, schaap, duif of eend dat het best aangepast was aan de lokale leefomstandigheden. Deze oude rassen zijn diepgeworteld in het cultureel-historische patrimonium van de streek of het land. Hun geschiedenis vertelt het verhaal van generaties.”

De Brugse vechter, Izegemse koekoek, goudbrakel en Antwerpse baardkriel. Victor wordt echt lyrisch wanneer hij het heeft over zijn geliefkoosde hennen. Hij vertroetelt ze in eigen tuin in een grote ren, een mooi hok en met gepast voedsel, maar elders in Vlaanderen gaat het niet zo goed met deze oude rassen.

Een Brugse vechter in vol ornaat. FOTO: JAA


Een zilverbrakel. FOTO: JAA


“Door commercialisering en massaconsumptie dreigen ze zelfs te verdwijnen. Ik denk dat er in heel Vlaanderen nog maar 150 Brugse vechters rondscharrelen en dan vaak nog geconcentreerd in één regio. Ik moet er niet aan denken dat daar morgen vogelgriep zou uitbreken”, aldus Christof.


Etalage Christof en Paul spreken onomwonden van bedreigd levend erfgoed en hebben ook de lokale erfgoedraad daarvan weten te overtuigen. Die kende hen de tweejaarlijkse erfgoedprijs toe voor het project om alvast in Schoten een ernstige poging te ondernemen om het bedreigde pluimvee te beschermen, en wie weet er weer bovenop te helpen. Centraal in het reddingsplan voor de Brugse vechter en andere bijzondere kippen staat het parkje voor levend erfgoed. Dat zal het lokaal bestuur volgend jaar inrichten in het Gemeentepark, achter het kasteel van Schoten. Het komt daar ter vervanging van het schamele dierenverblijf dat er nu staat, maar waar letterlijk en figuurlijk nog maar weinig leven inzit. De gemeente heeft er een budget van 100.000 euro voor veil.


Het ontwerp voor het centrale hok dat een centrale plek zal innemen in het parkje voor Levend Erfgoed achter het kasteel. FOTO: TEEMA ARCHITECTEN


“De bouw kan hopelijk na volgende Christof van start gaan”, aldus Victor en Paul, die als architect zelf het ontwerp uittekende. “Dit levend erfgoedpark zal een etalage zijn voor onze bedreigde kippen en hen letterlijk in de kijker zetten. We dromen ervan om ze hier in optimale omstandigheden te kweken en ze op een kip-weggeef-dag aan de Schotenaren te bezorgen.” “Dat gebeurt al her en der nu met batterijkippen voor verwerking van keukenafval. Later kunnen aan de ‘collectie’ misschien nog andere zeldzame neerhofdieren worden toegevoegd, zoals bepaalde schapenrassen.” Het parkje voor levend erfgoed krijgt ook een klein amfitheater. In die buitenklas kunnen schoolkinderen les krijgen over deze en andere neerhofdieren. Mooie educatieve platen bij de kippenresidentie zullen ook andere bezoekers informeren.

14 views0 comments

Recent Posts

See All