Samen dromen van een nieuwe toekomst in Klarre Warre

Updated: Feb 28, 2021De eerste kennismaking was gepland voor de lente 2020. Onze plannen werden stevig in de war gestuurd door de komst van een bepaald virus...


We moesten dus een andere manier zoeken om de buren te contacteren. Dit deden we door middel van een brief. Hierin stelden we ons voor en stelden we een aantal vragen om te polsen naar wat de buurtbewoners zelf een meerwaarde zouden vinden in de buurt.


De antwoorden van deze brief konden dan gepost worden in een brievenbus die speciaal voor het project werd geïnstalleerd.


We waren blij verast met de vele antwoorden! We hebben deze anoniem bestudeerd en kwamen tot een aantal conclusies die in onderstaand verslag kunnen geraadpleegd worden.

13 views0 comments

Recent Posts

See All